Åpen datapolitikk 

I Alertness-prosjektet har vi en åpen datapolitikk. Relevante data inkluderer resultater fra modelleksperimenter, samt spesielle observasjonsdata. Dataene arkiveres som NetCDF filer, og legges tilgjengelig under thredds.met.no her. For hjelp til ekstrahering og bruk av disse dataene, se denne wiki-siden. Bruken av dataene er regulert av MET sin datapolitikk. Data vil også gjøres søkbare via dataportaler hos YOPP og SIOS.

Dokumentasjon av eksperimenter vil bli tilgjengelig etter hvert.  

 

AROME-Arctic

AROME-Arctic er en høyoppløst værvarslingsmodell for nordområdene. Den varsler med en geografisk detaljeringsgrad på 2,5 kilometer, som samsvarer med modellen Meteorologisk institutt bruker til å melde været ellers i Norge. AROME-Arctic gir en detaljert framstilling av prosesser ved bakken og i atmosfæren. Modellområdet dekker i tillegg til Svalbard og Nord-Norge, i stor grad hav, hvilket er en utfordring når man skal samle inn observasjoner. Derfor er satellittobservasjoner ekstra viktig i denne modellen. For mer informasjon se Meteorologisk Institutt.