Vi utvikler metoder og verktøy for økt kunnskap om værforhold i Arktis, og bedre varsler. Vi vil fokusere på værhendelser som har stor betydning for brukerne av regionen.

 
 

 

Nyheter

Her finner du nyheter om prosjektet.

Åpne data

Alertness vil få tilgang til et ekstra stort datagrunnlag gjennom Year of Polar Prediction (YOPP).

For media

Pressekontakter, bildebank og Alertness-logoer.

 

 
 

Siste nytt fra #Alertnessarctic

Se alle #alertnessarctic-meldinger her!

Forsidefoto: Gunnar Noer