Bedre værvarsler i Arktis

Klimaendringer fører til økt aktivitet i Arktis, men røffe værforhold kan gjøre det risikofylt å ferdes i området. Det viktigste målet til Alertness-prosjektet er å utvikle verdensledende, pålitelige og nøyaktige værvarsler i Arktis. Dette vil være til nytte for maritime bedrifter, næringsliv og samfunn.

Forskning fra Alertness vil gi bedre metoder og verktøy for å øke vår kunnskap om værforhold i Arktis, slik at vi kan gi bedre varsler av potensielle farer opp til tre dager frem i tid. 

Vi bygger på prinsippet science-for-service, som brukes av Meteorologisk institutt for å oppfylle sitt mandat, og etablerte mekanismer mellom dem som tilbyr tjenesten og brukerne. Alertness blir innlemmet i en eksisterende verdikjedestruktur for værvarsling, som prosjektet både vil dra nytte av og utvide. Vi vil identifisere og fokusere på værhendelser som har stor betydning for brukerne av området. 

 

Bakgrunn

Alertness (Advanced models and weather prediction in the Arctic) er et 4-årig (2018–2021) forskningsprosjekt om værmelding i Arktis, finansiert gjennom Norges Forskningsråds program for polarforskning POLARPROG. Alertness ledes av Meteorologisk Institutt (MET Norway) og er et samarbeid mellom dem og Universitetet i Bergen (UiB), NORCE, Universitet i Tromsø (UiT), The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Alertness er godkjent av Year of Polar Prediction (YOPP).


Samarbeidspartnere

Alertness skal gå over fire år fra januar 2018 og ledes av Meteorologisk institutt v/Jørn Kristiansen og Marius Jonassen ved Universitetssenteret på Svalbard. Øvrige samarbeidspartnere er Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NORCE, UNIS, NERSC og Nederlands meteorologiske institutt (KNMI), med støtte fra de nasjonale meteorologiske instituttene i Finland og Sverige.

Internasjonalt samarbeid

Polar Prediction Project (PPP) og Year of Polar Prediction (YOPP)

Polar Prediction Project (PPP) er et tiårig (2013–2022) prosjekt fra verdens meteorologiorganisasjon (WMO) sitt World Weather Research Programme (WWRP). Målet er å fremme internasjonalt forskningssamarbeid som bidrar til utvikling av bedre værvarsel- og miljøvarseltjenester for polare områder, på tidsskalaer fra noen timer til sesonger.

Year of Polar Prediction (YOPP) er flaggskipet til Polar Prediction Project (PPP), med et mål om å gi en signifikant forbedring i varslingstjenestene for polarområdene, gjennom å koordinere en periode med ekstra observasjoner, modellering, verifikasjon, brukerengasjement og utdanningsaktiviteter.

Alertness er godkjent av YOPP, og Meteorologisk institutt vil delta aktivt på mange områder under YOPP. Blant annet skal observasjonene utnyttes bedre og værvarslingsmetodene utvikles til nytte for brukerne. Meteorologisk institutt har en av de mest sofistikerte og detaljerte numeriske værvarslingsmodellene dedikert til Arktiske forhold: AROME-Arctic.

Publikasjoner fra prosjektet

Køltzow, M., B. Casati, E. Bazile, T. Haiden, and T. Valkonen, 2019: An NWP Model Intercomparison of Surface Weather Parameters in the European Arctic during the Year of Polar Prediction Special Observing Period Northern Hemisphere
Weather and Forecasting, Aug 2019
A conversation with the lead author of this paper can be found here.

I. Esau, M. Tolstykh, R. Fadeev, V. Shashkin, S. Makhnorylova, V. Miles og V. Melnikov:
Systematic errors in northern Eurasian short-term weather forecasts induced by atmospheric boundary layer thickness,
Environmental Research Letters, Des 2018.

M. Müller, Y. Batrak, J. Kristiansen, M. A. Ø. Køltzow og G. Noer:
Characteristics of a Convective-Scale Weather Forecasting System for the European Arctic,
American Meteorological Society, Nov 2017.